90%

vụ việc bồi thường được giải quyết trong 12 tháng


Lĩnh vực hoạt động


Khi người lao động bị tai nạn trong khi làm việc, chúng tôi biết rằng cuộc sống của họ và gia đình nhanh chóng trở nên khó khăn. Các vấn đề phát sinh từ chi phí y tế, mất thu nhập do ngừng làm việc, sức khỏe và tâm lý suy giảm ngày càng chồng chất. Tại Minh&Partners, chúng tôi giành toàn bộ nỗ lực nhằm giúp những người lao động bị tai nạn được điều trị y tế, nhận được bồi thường và các quyền lợi mà họ được hưởng theo quy định.


Cam kết đồng hành

  


Tư vấn miễn phí

 Chuyên nghiệp, hiệu quả

   


Kinh nghiệm tranh tụng

 

parallax background
home_lawyer_pic10ahome_lawyer_pic10b