Hỏi & Đáp

Hoạt động và Khách hàng

1Văn phòng của Minh & Partners nằm ở đâu?
Văn phòng của chúng tôi nằm ở địa chỉ:
150 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
2Nếu tôi muốn luật sư của Minh & Partners đến chỗ tôi hay một địa điểm do tôi chọn thay vì đến văn phòng Minh & Partners để họp bàn thì có được không?
Để thuận tiện cho khách hàng và nếu được khách hàng yêu cầu thì luật sư chúng tôi sẵn sàng họp với khách hàng tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, miễn rằng (1) chi phí di chuyển và chi phí thời gian di chuyển của luật sư được khách hàng thanh toán; (2) có thời gian báo trước hợp lý.
3Khi tham dự cuộc họp đầu tiên với luật sư của Minh & Partners, tôi nên chuẩn bị những thứ gì trước cuộc họp?
Cuộc họp đầu tiên giữa khách hàng và luật sư thường nhằm mục đích tìm hiểu thông tin giữa hai bên và để khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến công việc pháp lý mà khách hàng sẽ giao cho luật sư thực hiện. Do đó bạn cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân và các thông tin cơ bản có liên quan đến vụ việc pháp lý mà bạn định giao cho chúng tôi.
4Làm sao để tôi trở thành khách hàng của Minh & Partners?
Để trở thành khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu ký vào một bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý do chúng tôi soạn thảo.

Phí và Thanh toán

1Khi nào tôi phải thanh toán chi phí cho Minh&Partners với các vụ việc bồi thường tai nạn lao động?
Chúng tôi hiểu rằng khách hàng là người lao động gặp tai nạn thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn và cần sự hỗ trợ ngay lập tức. Vì vậy, chúng tôi chỉ yêu cầu việc thanh toán được thực hiện sau khi khách hàng đã nhận được khoản bồi thường tai nạn trên thực tế.
2Tôi có cần phải tạm ứng trước một khoản chi phí trước khi Minh&Partners thực hiện các công việc?
Trong hầu hết các trường hợp liên quan đến tai nạn lao động, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ khoản phí tạm ứng nào để thực hiện công việc. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể yêu cầu một khoản tạm ứng tượng trưng với ý nghĩa như một cam kết của khách hàng.

Công tác công ích

1Minh&Partners có cung cấp tư vấn miễn phí ban đầu không?
Thông thường, chúng tôi sẽ không tính phí cho các tư vấn ban đầu nhằm đưa ra những lời khuyên pháp lý cơ bản. Những yêu cầu tham vấn sâu rộng hơn sẽ được thực hiện sau khi bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.
parallax background

Any questions? Contact with me!